Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Iva Danková


Kámen

Kámen na kameni

Stojí tu na znamení,

že  šel tu život od věků.

Kámen na kameni  tu  sloužil  Zemi

i člověku

Ruka  se zvedá, tesá,  čáry  kříží,

tak  jak  Kristus  umučen na kříži .

Ta síla  co tu byla

krajinu  opustila

Člověče,  co  teď můžeš  udělat? 

Pokleknout  a sílu svého srdce dát. 

 

Oblaka

Voňavá tráva nebo seno,

Vše zemské budiž opuštěno

Dívej  se vzhůru na nebe

Obláčky  kreslí teď pro tebe

Hned anděl křídly zamává

A zase  mizí  v dálavách

Jen počkej,  vydrž chvilku!

Co ukáží  ti  teďka,  snílku? 

Snad  krajíc chleba,  šedou myš?

A když  se trochu zamyslíš...

Zleva  sem  běží kousek slona,

Zbytek se někde v dálce schoval .

Nemusíš  boty prošlapat

Jen ležet a  vítr nechat  s mraky  hrát. 

 

Voda I.

Vodo lákavá, 

vodo laskavá

Přijmi mě do své náruče

A sejmi ze mě obruče

I když vím,  že to smím,

Sama já to neumím

Houpej mě, houpej, hlaď mě hlaď,

Snad  bude mě mít  někdo  taky  takhle rád. 

 

Voda II.

Voda,

Jí  patří  moje óda.

Ona  stvořila  tenhle svět

A každého  z nás zná  nazpaměť. 

Ví o každé naší neřesti,

Ví co je naše  štěstí i neštěstí.

Ochotně  všechno očistí,

Pomozme jí, prosím,  s tím.

Stačí  jen  trochu lásky

A  bez nadsázky,

Ona to pocítí.

Tak , když poženem jí do sítí

A  bude  za nás pracovat,

Říkejte jí:   „ Vodo,  mám  Tě rád! „

 

Stopy

Nechci  po  vodě chodit jako Ježíš,

Chci  pocítit  její chlad

Zázrak  se stane, když  potokem běžíš

Se stopou oblázků  na patách

Každý  ten otisk na tvé  noze

Co zůstane tam na chvíli

Je jak  obláček na obloze

Jak  by  ho k noze  přišili

 

Stromy

 Člověk ještě rozum bral,

když místo vznosných katedrál

stromy už s vesmírem mluvily.

Nepotřebují tlumočníka,

chápou všechno co jim říká.

A jejich kořeny

do země vnořeny

tu moudrost dole šeptají

a roznášejí po  kraji.

Stromy,

nemají svoje domy.

Nemusíš vůbec zaklepat,

jen přistoupit a zašeptat.

Nemají nikdy špatnou náladu,

poprosíš je o radu.

Jejich duše ta to ví,

co se to líbí a co nelíbí.

Neřekne ti to slovy

a přesto ti to poví.

Iva Danková

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart