Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Okolím Humpolce

• Studánka pod Židovským hřbitovem, zlatonosné Štůly, Orlík •

V této lokalitě vydávala Matka Země své poklady a bohatství pokorným a v úctě žijícím lidem již od pradávna. Jak ty nehmotné a málo komu dnes viditelné a vnímatelné, tak i ty hmotné a hmatatelné. Vzácné rudy a minerály, zlato, stříbro a drahé kamení zde se tenkráte hojně nacházející, to jistě neuniklo pozornosti ani našim předkům před narozením Ježíše Krista. A o archetypálních přírodních zemských energií této krajiny ani nemluvě. Místo se časem stalo strážným místem na kupecké cestě vedoucí z Moravy do Prahy. První písemná zmínka pochází z r. 1178, kdy ves daroval český kníže a třetí král z rodu Přemyslovců, Přemysl Otakar I. (první český král s dědičným titulem) českému knížeti Soběslavovi II. Rozmach v těžbě stříbra a zlata nastal v období 13. - 15. století. Humpolec v koloběhu času vystřídal mnoho vlastníků. Nějaký čas patřil také Řádu německých rytířů i Želivskému klášteru. Pánům z Lipé i pánům z Dubé, a v neposlední řadě byl i jistý čas baštou husitů. Roku 1807 dostala ves statut města, ve kterém i dnes sídlí známý pivovar, založený již r. 1597.

Z Humpolce se vydáme severně-východním směrem. První naše dnešní zastavení bude u pramene vody nesoucí název Studánka pod židovským hřbitovem. Dle pověsti u tohoto pramene skončí poslední válka na Zemi sjednáním míru mezi třemi Vladaři světa, zde na tomto místě. Krásné poselství vody zároveň přináší otázku, kteří to vlastně jsou? Kterým světem vládnou? Těm viditelným neskutečným, nebo těm skutečným co nejsou jen tak vidět? Napojte u studánky svá ústa mírovou vodou a poslouchejte své srdce, trpěliví a moudří se určitě dočkají té správné odpovědi. A když ne teď, tak určitě příště. I přes nedaleký židovský hřbitov a polohu studánky je zdejší voda výtečná a očistná.

Naučná stezka Březina nabízí mnohá překvapení. Je to taková iniciační zasvěcovací rituální cesta, s různými směry pohybu dle směru chůze. Plná skalních útvarů, vodních misek, aktivních kamenů i studánek a stromů. Několik dní na důkladné prozkoumání celé lokality nebude určitě nikomu stačit. Jedná se o takový multifunkční propojený areál s geomantickými anomáliemi, párovými i nepárovými energiemi a funkcemi. Lokalita zvaná zlatonosné Štůly pak přináší další překvapení. Jasně patrné závrty po těžbě zlata nabízí zajímavé možnosti pro meditaci i omluvu Zemi za mnohá zištná konání nás lidí. Jak stále se pořád snažíme mít více než Ti ostatní. Ale, kam si to pak odneseme? To nevíme? Tak zde vše nechme a jen buďme a poslouchejme tlukot srdce.

Gabro, je hornina z rodiny „Vyvřelých" takový hlubinný ekvivalent čediče. Jedná se o slovo z italštiny, znamenající, hladký/holý. Čili jedná se o horninu bez křemene, nebo s jeho velmi zanedbatelným obsahem. Naopak jsou v ní hojně obsaženy rudy jako Fe (Magnetit), Cr (Chromit), Ti (Titanomagnetit). Z minerálů pak třeba granát, apatit, titanit nebo spinel. Prostě co více si v kombinaci přát.

Za další turistický i badatelský cíl v této lokalitě se nabízí gotická zřícenina hradu Orlík (645 m. n. m.) postavená někdy po r. 1371 pány z Dubé, nebo vrch a okolí samotného kopce jménem Orlík (678 m. n. m.). Osvěžení po náročném dni můžeme pak nalézt u Permoníkovi studánky, nebo U tří jezírek.

Tak vzhůru do Humpolce, nejen k sv. Bernardovi na pivo ☺

Šťastné a bohaté léto.

Petr a Vlaďka

 

 

Humpolec, devět aut ze všech stran
Studánka Pod židovským hrbitovem
Která je ta pravá?
Lokalita zlatonosné rudy
Stále někde obydlené
Síla a krása popdzemí
Průchody...
A mosty...
Omluva a odpuštění
Srdcem a v srdci
Okolí Orlíku
Skalní \bidet\
Práce v Krajině
Důvěrný rozhovor
Návraty a loučení
Tak vzhůru na Orlíky
Mapka
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart