Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.
Za studánkami a prameny Dolního Poohří

PP Dolní Poohří a jeho přilehlé okolí je úžasný zapomenutý kout přírody i oblast působení dávných mistrů středověké alchymie podél krásné řeky Ohře i jejích přítoků, slepých ramen i meandrů, připomínajících alchymistické křivule na nedalekém Hazmburku za časů Jana Zajíce.

V dnešním putování navštívíme čtyři zajímavé a krásné studánky, byť ne vždy se zcela upraveným a uklizeným zázemím. Začneme na jihu celé oblasti v obci Mšené-lázně. Tyto lázně byly založeny r. 1796 u Mšenckého potoka hlavním správcem majetků rodu Kinských na Zlonicích, Františkem Pavikovským. Dodnes se zde léčí slatinnými zábaly a minerálními koupelemi poruchy pohybového aparátu a nervy. Vydáme-li se po cestě z lázeňského areálu směrem severním, dojdeme po chvilce k místu zvaném

Pramen Lásky. Jedná se o vydatný zdroj osvěžující pitné vody, se zajímavým rozborem. K místu se pak váže pověst, dle které, kdo se z pramene napije, tak do roka najde lásku...Je to asi jako s těmi přáními... važme a zas važme, co si vlastně doopravdy přejeme... co je opravdu neměnné, ať nejsme nemile překvapeni, když to pak, byť po čase, přijde. Okolí bylo silně znečištěné, podařilo se nám tentokráte nasbírat plný pytel plastových odpadků! Škoda, že současní majitelé lázní nechtějí i zde u pramene za pořádek nést odpovědnost. A přitom odměnou jsou krásné energie místa i síla léčivé vody. Je zcela zřejmé, že na pocuchané nervy by to byl opravdový láskyplný balzám 😊. Impuls života, Čistota a Ženská naděje je poselství první vody. A zatím se neplatí penězi, jen úctou a vnímavým srdcem.

Druhý pramen nalezneme asi tak v polovině cesty z obce Mšené-lázně do Budyně nad Ohří na pravé straně od silnice. Jeho poloha, jako ostatně všech čtyř zdrojů, je zanesena v mapách na Seznamu nebo na www.estudanky.eu. Místo se nazývá Podhájí a pramen se jmenuje

Hvížďalka. Pramen je to i v tomto suchém období velmi vydatný. Je součástí státní pozorovací sítě podzemních vod. Prameniště je impozantní, ale okolí nikoliv. Na úklid pneumatik od zemědělských strojů nebylo už sil, ani prostředků. Na rozdíl od zemského pramene Lásky je Hvížďalka napojená spíš na Universum. Prameny si dělají jistou vzájemnou protiváhu. Ač rozborová cedulka nás k pití nevybízí, voda ze skály je skvělá a dravá. Nese v sobě poselství síly, nejvyšší harmonie a zdraví. Oba prameny pak spojuje i čekání. Čekání, až nám to konečně všem dojde a budeme si vážit každého takovéhoto místa, každičkého přírodního zdroje pitné vody. A budeme si je ku prospěchu nás všech hýčkat a opečovávat. Naše krásná vlast naštěstí stále má co nabízet, ale trpělivost matky Země má své hranice. 

Pokračujeme dále na sever přes Budyni nad Ohří. Zdejší vodní raně gotický hrad byl postaven na důležitém přemyslovském dvorci ve druhé pol. 13. století. Roku 1336 přešel do vlastnictví rodů Zajíců z Hazmburku, v letech okolo r. 1535 - 1585 se pak stává baštou mágů, vědců, filozofů a alchymistů. Lidí bádajících a hledajících i stavějících základy moderních věd. Laboratoř, včetně původní tavící pece a destilačních přístrojů, a také nedaleký  Dvorec Perlová voda i pět set let staré, ukryté a znovu nalezené receptury Tychona de Brahe nás lákají k prohlídce. Ale schovejme si zvědavost na příště.

Ke třetímu zastavení vzhůru do obce Břežany nad Ohří, pár kilometrů severně od Budyně, kde se skrývá další pramen, nazývaný

Pramen Pod kaplí. Samotná kaplička stojí pod opukovou stěnou a v letech 2016-17 prošla rekonstrukcí díky místním iniciativám. Dole, o trochu níže ve stráni pod kaplí jsou dva vývěry pramene. Přestože místo není nikterak vážněji znečistěné, k jeho úpravě zatím nedošlo. Škoda, že trocha pozornosti shora nemůže přejít i sem dolů. Stačilo by jen pár malých úprav pro klidné posezení u vzácného zdroje. A poselství třetí vody...Krása, Láska, Nejvyšší harmonie... to je to, co nás všechny spojuje. Tak ji dejme Zemi i sobě.

Za čtvrtým dnešním pramen musíme dále, na konec severní části PP Dolní Poohří do obce Dolánky nad Ohří. Naším cílem je barokní kaple Panny Marie z konce 18. století stojící nad zázračným a léčivým pramenem. Studánka se jmenuje

U Tří zázraků a podle legend léčí lupénku, ale doporučujeme nejen na všechny kožní nemoci. Místo je krásně upravené, ač v obci, je zde ticho a klid a panuje zde jistá posvátnost. Síla a energie zdejší vody posilují auru, víru (nejen tu náboženskou) a kultivují vnímání krásy a vzájemnou komunikaci na všech vědomích úrovních.

Šťastný konec léta.

Petr a Vlaďka

Pramen Lásky, Mšené-lázně
A její strážce
Křišťálová voda
Úklid a čistění
Kresba a spočinutí
Poděkování a loučení
Hvížďalka
Měření
Léčení
Poselství
Spočinutí a kresba
Budyně, vodní hrad Přemyslovců
Kaplička, Brežany n.Ohří
Tam dole
Pramen Pod Kaplí
Kaple P.M., Dolánky n.O.
Studánka U tří zázraků
Léčivá voda
Pro všechny, i pejsky
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart