Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Blatenská pahorkatina

• Újezd u Chanovic a Chanovice •

Nádherný, ač skoro zapomenutý kraj býval dříve hojně obývaný a vyhledávaný našimi pohanskými předky. Víra v řeč a sílu posvátné triády, tedy vody, kamene a stromů, zde byla a je hodně zakořeněná. Nedaleký Kadov a jeho kameny (viz. web) můžou mnohé vyprávět. A protože - kde pohan a jeho přírodní rituální a obřadní místo - tam i čert a následně i světec. Není tomu jinak ani zde v této krajině blat a vod. O svatém Vojtěchovi, patronovi této země, zasvěcenému v geomantii, jsme toho již napsali a povyprávěli mnohé, a přesto řada míst ještě zbývá. Pojďme se tedy podívat kousek od Blatné, kde se nachází obec Újezd u Chanovic a nad ní necelý jeden kilometr kaplička se studánkou zasvěcené svatému Vojtěchovi. Jak jinak než s legendou:

„Za starých časů, kdy byla v našich zemích křesťanská víra ještě slabá, putoval v převlečení Kasejovickem sv. Vojtěch. Ukrývajíc se před pohany, chodil divokými cestami. Jednoho dne v hlubokých lesích narazil na uhlíře, který již o Kristu slyšel a projevil přání nechat pokřtít své děti. Mezi nimi byla i dívenka, která byla od narození slepá. Když světec při obřadu namočil svůj šátek v nedalekém prameni a dívce jím omyl obličej, dívenka prohlédla. Zpráva o zázraku se slovem rozlétla krajem a lidé začali ke studánce hojně putovat. Voda blahodárně působila i působí na unavený a nemocný zrak i v časech dnešních. Později u studánky vznikla kaplička, k větší slávě Vojtěcha divotvůrce".

V dřívějších dobách musel být chodcem zcela nutně každý poutník, a to z dnešního pohledu velmi zdatným. Studánky a prameny se pak na cestách staly nejen vítanou zastávkou a možností k spočinutí, ale i chvílí k malým či velkým zázrakům a rozjímáním. Určitě je takovým i místo Vojtěchova pramene. První, co zde budete vnímat, je naprosté ticho a klid. Místo, odkud se nikomu nechce:

 „Takové to místo, kde pohár nikdy nepřeteče".  

A kde si radostně můžete zazpívat:

 „Nemusí být člověk mnichem, by se spojil se Svým tichem"...

Síla, spolupráce a harmonie všech pěti elementů, vody, světce i místa je více než patrná, byť by i jen v jemně tekoucím praménku, kapce vody či malém zrnku písku.

Nebo v podobě kamenného krasavce. Najdeme ho necelé dva kilometry vzdušnou čarou od studánky na kraji obce Chanovice. Lidé jej pojmenovali Žižkův kámen, podle legendy, která se k němu váže. Jan Žižka zde měl odpočívat při dobývání hradu Rabí a údajně vyseděl do kamene důlek. Samotnému balvanu je to tak trochu jedno.

„Nezáleží na tom, jak mi říkají, ani na tom, co si myslím/te, že jsem, ale na tom, kdo/co opravdu jsem. Leckdo tu byl, leckdo zde seděl, různě si říkali".

Podklad horniny Chanovicka patří k Českému masivu a je součástí Středočeského plutonu. Je tvořen hlubinou vyvřelou horninou, biotitickým granodioritem, jenž je laiky jen těžce rozeznatelný od žuly (granitu). Jednoduše řečeno, místo světlé slídy, obsahuje slídu tmavou. Ten náš chanovický Fešák nám tak trochu připomínal svými tvary i energiemi takovou krásnou směs - mix dolmenu Chleba z Kunžacka a viklanu Velryba ze Sedlčanska od Krásné hory n. Vltavou. Něco jako když křížíte rostlinku pro získání odolností a těch nejlepších vlastností. A že se místní fešák v tomto ohledu hodně matce Zemi povedl. Mimo jiné, jedná se pravděpodobně o prastaré rituální zapomenuté místo, sloužící ku prospěchu a tvořivosti, pro blaho všeho živého. Nejen druidskou bílou a dračí magii. Kámen kouká na nedaleký Chlum (1191m.n.m.), ale můžete odtud spatřit i vzdálenou Šumavu, nebo Knížecí stolec (1226m.n.m.) Obě místa, studánka i kámen o sobě moc dobře vědí a věděl to i Vojtěch. Poutník, světec i kněz a poutník.

K doplnění triády již chybí jen moudrý strom, ale za ním se na Kasejovicko vydáme až příště, až to dozraje.

Krásný začátek podzimu.

Petr a Vlaďka

Správný směr
Újezd u Chanovic
Studánka sv. Vojtěcha
A její voda
 Krásné a laskavé místo
Patron a světec
Ticho a klid
Otisky
Aut. kresba obou míst
Žižkův kámen
 A jeho okolí
Detail I.
Detail II.
 Jako Chleba
Nebo Velryba
Krása a porozumění
 Spojení
Jak dole, tak i nahoře
 Loučení s fešákem
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart