Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Perly Křivoklátska a Berounska

• Skryje - jezírka a vodopád, Srbsko - vodopád v Císařské rokli •

Oslavy slunovratů mají po celém světě kořeny v dávné minulosti nezávisle na oblasti a kulturách, které v nich žily, nebo stále žijí. Zimní slunovrat je pak astronomický termín pro okamžik, kdy slunce má vůči světovému rovníku nejmenší deklinaci. Oslava zimy na ústupu a prodlužujícího se světla a delších dní. Okamžiku, kdy očistný oheň nám pomáhá zbavit se starého, již nepotřebného a posvátná voda omýt ten starý prach a odnést popel ze spáleného. Okamžiku, kdy po vodě přichází nové a další. Oheň pak zkoumá kvalitu a stálost našeho vědomí. Okamžiku, kdy otevřeným a jasným srdcím je dávána živlová podpora od obou protikladných, ale v tuto chvíli spolupracujících zemských draků. Zimní slunovrat není svátkem Slunce, ale Matky Země. Rituál zdobení zelených stromů v tomto období pochází již od Keltů, Germánů i Slovanů. V době sv. Františka z Assisi se pak připojuje tradice stavění betlémů. Zdobení stromečků tak, jak jej známe my dnes, pochází z Německa někdy ze 16. století. K prvnímu veřejnému ozdobení vánočního stromečku u nás došlo v 18.století.

Nedaleko obce Skryje v CHKO Křivoklátsko nalezneme první naše dnešní perly. Na Zbirožském potoku se zde nacházejí tzv. Skryjská jezírka a Skryjský vodopád. Scenérie místy jak z Nového Zélandu. Tichý a překrásný kout rozmanité české země. Levý břeh potoka (jezírka u vodopádu) pak symbolizuje to staré, zde se odevzdává a děkuje. Pravý břeh pak v symbolech představuje to nové. Zde se vítá a očekává, vše, tak jak přichází. Samotný vodopád uprostřed pak jak nestranný soudce naší víry, úsilí, senzibility i dohlížitel nad dalším naším duchovním rozvojem. Celou oblastí podél potoka vede NS Protifašistických bojovníků. Určitě stojí za to si jí celou projít. Pozor však na místní strážce, kteří mají naše chování zde stále pod kontrolou. „Když jsme se odtud vraceli, poprvé za celá ta léta mi Vlaďka oznamuje, že cítí lidi. A skutečně, po nějaké době se odkudsi zjevili. Dvě děti, pár a stařík, který Vlaďce okamžitě oznamuje, že tu žijí Trolové.... A pak už jen z dálky slyším: „...vím, pokecala jsem si s nimi".

Za další perlou se vydáme do Českého krasu do Srbska. Pozor však, budeme se pohybovat v NPR Koda, kde je vstup mimo vyznačené cesty přísně zakázán, tak o to více buďme ohleduplní. Travertinový (pěnovcový) vodopád v Císařské rokli je jedním z opravdových skvostů. Pokud půjdeme vzhůru roklí od železniční tratě přes trampskou osadu, dávejme pak opravdu pozor, kam šlapeme. Pěnovec a jeho dílka vznikají dlouho, je však velmi křehký a snadno zničitelný. Dojdeme-li pak až nahoru k „hlavnímu" vodopádu a malé jeskyni musíme snad pokleknout všichni, nad tou krásou a zemskou sílou. V otevřené menší jeskyni můžeme spatřit krasové jevy, kouzla a díla této země. Opět se ukazuje zkouška víry a neustálé transformace. Příjímání změn i chutě do přeměn, těch duchovních, ale i těch fyzických a zautomatizovaných. Místo, odkud se vám večer na Štědrý den nebude chtít odejít ...a po dobré práci přichází déšť...

Naplněný rok 2020 Smile

Petr a Vlaďka

Skryjská jezírka
Zbirožský potok
Pokračujeme
Skryjský vodopád
Levý a pravý břeh
Zimní slunovrat
Skryjské jezírko
Císařská rokle
Travertin - pěnovec
Info cedule
Štědrý den
Přírodních bytostí plno
Císařský vodopád
Klaníme se
Dary, dali, nedali...
Krasové proměny
Loučení s perlou
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart