Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Lípa nad Kamenicí

Nebo Kamenice nad Lipou? Jak se to vezme. Kamenice je snad jediné město, pojmenované podle vody a stromu. Městečkem protéká říčka Kamenice, jedna ze zdrojnic Nežárky. Můžeme se ptát, zda voda Kamenice dala jméno městu či naopak. Jistotu ale máme u přídomku. V zámeckém parku totiž roste unikátní a velmi stará lípa, která ho městu laskavě poskytla. A protože zámek a město je na svahu „nad" parkem s lípou, jde o Kamenici nad lípou, potažmo nad Lipou. Ovšem říčka poměrně nepřekvapivě teče v údolí „pod" lipou, tedy Kamenice pod lipou, případně Lípa nad Kamenicí. Takže záleží na vás, co je pro vás důležitější, zda strom či město. Takový esotericko - geograficko - historický vtípek. Pokud jste obyvatelé města a jako vtip vám to nepřipadá, omlouvám se, a na usmířenou nabízím společný výlet k prameni Nežárky. (tomu se doufám smějí i místní, uff)

Město na úpatí Českomoravské vrchoviny původem vzniklo jako osada Hrazená při hradu nad brodem přes Kamenici. Lípa skutečně dala jméno městu, byla údajně zasazena už v roce 1248. Jde tedy o jeden z nejstarších stromů u nás. Dalo by se říci, že je lípa pěkný cvalík, neboť je „jak široká, tak i dlouhá" (další vtip). Obvod kmene je totiž skoro šest metrů, což je i výška stromu. Překvapivě nízká výška budiž objasněna laskavým pohledem páně čtenářova na obrázky. Její habitus je skutečně zajímavý, i když je z valné většiny dílem nenechavě člověčím. Větve olbřímího stromu, kterých původně notně ku devatenácti se počítalo, byly odedávna tvarovány a ohýbány tak, aby v koruně stromu mohl existovat jakýsi „pavlán se zábradlím". Měl to býti taneční parket pro zámecké panstvo, na kterém se dle pověsti veselým radovánkám i Jan zvaný Žižka z Trocnova bujaře oddával. Jde tedy o historicky zajímavý arboristický pokus, případně o doklad toho, že všechny opice se ve stromových domech cítí dobře a přirozeně... Že tvarování koruny samotné lípě úplně nevyhovovalo, je asi jasné. Vodorovné obrovské větve, z nichž každá by mohla být mohutným stromem, jsou dnes podepřeny řadou podpěr, které zabraňují, aby se strom rozlomil. Ve střední části i z vodorovných větví vyráží novější svislé kmeny a další větve, snažící se nahradit původní kmen, který byl zničen při bouři v roce 1824. Na druhou stranu, stáří i vysoká vitalita stromu svědčí o tom, že místo je mimořádně příznivé pro růst a život. Na rozdíl od řady reliktních stromů u nás, má lípa v Kamenici stále silnou vůli a chuť do života. Je radostná a přívětivě naladěná i k návštěvníkům a objímačům stromů. Lidský zásah jí sice změnil podobu, ale současná lidská péče jí docela vyhovuje. Asi je to relativní - lepší takhle než tahat na hřbetě podium a tanečníky. V sousedství je zasazena nová mladá lípa - dcera, která má starý strom nahradit. Ale lípa se umřít nechystá, pokud nedojde k nějaké katastrofě, spolehlivě nás přežije. Máte tedy jedinečnou možnost - pošlete po ní poselství našim potomkům, ona jim to vyřídí...

Za povšimnutí stojí i zámek, stojící na zajímavém skalisku, a dozajista v Kamenici navštivte i kopec Bradlo s velmi starou poutní kaplí sv. Máří Magdalény z roku 1348. Bradlo je silným místem, které má k energii města i lípy hodně co doplňovat.

Jiří Škaloud

Lípa nad Kamenicí
Kamenice nad Lipou
Jak široká
Tak dlouhá
Nejstarší u nás
Vůle a chuť do života
Poselství potomkům
Stáří a vitalita
Radostná a přívětivá
Život a růst
Ani chtění, ani nechtění
Kamenický zámek
A skalisko...
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart