Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Mojžíšův pramen

Bor u Skutče - Toulovcovy Maštale

Mojžíš, vykladač zákona a prorok, biblická postava ze Starého zákona obestřena mnoha legendami a zázraky. Jeho jméno je pak vykládáno jako „z vody vytažený", kdy jej matka jako narozené dítě poslala v koši po Nilu, aby jej tak ochránila před nařízením faraona, povraždit všechny narozené chlapce Izraelitů. Paradoxem je, že malého Mojžíše z řeky vylovila faraonova dcera a vzala jej za své dítě. Žil pravděpodobně někdy okolo 15. - 13. století před n. l. Je mu připisováno autorství Tóry i knihy Jób. Postavu Mojžíše jako náboženského vůdce a starozákonního proroka uznává judaismus, křesťanství i islám, ač jeho existenci někteří badatelé zpochybňují. Je mu připisováno mnoho zázraků a divů. I v koránu je popisována scéna s hořícím keřem. „A jsa keř hořel, přec neshořel. Postřehl jsem oheň jakýsi, možná vám z něho uhlík přinesu, nebo u něj správnou cestu naleznu".  Bible také hovoří o berli a divech, kdy mění se tato v hada, symbol zemských sil či kundalini, nebo kdy s ní světec naráží ve skále pramen svěží vody, stejně tak jako v našich příbězích sv. Vojtěch. A tak se za Mojžíšovým pramenem v Čechách vydejme společně.

Přírodní rezervaci Maštale nalezneme nedaleko obce Bor u Skutče v okrese Chrudim. Oblast o rozloze necelých 1 100 ha se rozprostírá na rozhraní České tabule a Českomoravské vrchoviny. Ohraničují ji obce Zderaz, Proseč, Nové Hrady, Jarošov, Budislav a již zmíněný Bor u Skutče. Hlavní osu území tvoří tok říčky Novohradky s mnoha drobnými přítoky, hlubokými skalními roklemi, převisy, jeskyněmi, prameništi, lesními loukami a rybníky i suchými temeny skal s písčitou půdou. Nadmořská výška území se pohybuje od 350-550 m. n. m. jde o krajinu, kde se navzdory masivnímu turistickému ruchu stále dají najít místa příliš nepoznamenané naší civilizací. Součástí ochrany je i pískovcové skalní město Toulovcovy Maštale, místo pojmenované po rytíři Vavřinci Toulovcovi z Třemošné, který na počátku 15. století daroval tuto oblast městu Litomyšl a jejímu špitálu. Bizardní skalní útvary pocházejí z druhohorního moře. Převládají zde tzv cenomanské pískovce (nejstarší jednotka svrchní křídy) s borovými lesy. Členitost a rozmanitost reliéfů umožnuje život pestré mozaice vzácných a chráněných živočichů a rostlin, a to zde mějme, prosím, zvláště na paměti.

Hlavnímu turistickému lákadlu - tedy samotným Maštalím, je lepší se v hlavní sezóně vyhnout. Na hlavní přístupové červené značce od Vranic se klidu moc nedočkáme.  Ale pokud se vydáme k Mojžíšovu prameni z Boru u Skutče, taktéž po červené, mnoho lidí nepotkáme. Zastavením na cestě pak může být pseudokrasová Dudychova jeskyně, nejznámější v PR Maštale. Jedná se asi o 20 m vysokou skalní průrvu, kterou se dá vylézt až na vrchol skály. Rituální průchod zrození, naděje a marnosti, marnosti a naděje. Hlavním cílem je však Mojžíšova studánka, pramen skvělé a úžasné vody vyvěrající v malé jeskyňce přímo ze skály. Po pěti letech sucha zde letos tryská voda nejen ze zavedené trubky, ale i z mnoha dalších skalních vývěrů. No prostě skvostné místo z překrásnými dary od Matky Země. A poselství zdejší hluboké vody...kombinace lásky a čistoty přinášejí vždy žádané a správné přeměny a proměny... Až tu budete, hluboce se ukloňte, před i potom.

Poznávací a krásné léto.

Petr a Vlaďka

Dudychova jeskyně
Toulovcovy Maštale
Novohradka
K prameni
Mojžíšova studánka
Tady!
Ahoj krásko
Skvělá voda
Co mi povíš
Trojjedinost
Dávej pozor
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart