Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

CHKO Žďárské vrchy - okolím Svratky  (1. část)

Lovecký zámeček Karlštejn a okolní studánky

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy (Saarer Bergland) o rozloze necelých 486 km2 dostala své pojmenování po způsobu získávání půdy. Pozemky polí byly získávány našimi předky tak, že vypalovali, neboli žďářili původní lesní porosty. Žďárské vrchy většinou své rozlohy leží v kraji Vysočina, jako nádherná a ne zcela popsaná součást Českomoravské vrchoviny, v severozápadní části tajuplné Hornosvratecké vrchoviny. Nadmořská výška území s typickými úzkými hřbety a zalesněnými skalisky se pohybuje mezi 385 - 836 m n. m. Nejvyšším vrcholem je přírodní památka Devět skal (836,1 m. n. m.). Pramení zde třeba řeka Sázava, Novohradka a Svratka. Název řeky Svratky lze odvodit od staročeského slova sworti - vinout se. Nádherně meandrující a velice se klikatící, skoro 174 km dlouhá řeka, je toho jasným důkazem. Její původní neregulovaný tok s drobnými odchylkami byl totožný s historickou zemskou hranicí Čech a Moravy. Jejím největším levým přítokem je pak řeka Svitava, aby pak spolu s Jihlavou vtekly do Dyje a Dunajem do Černého moře. Jméno řeky dalo i jméno městu Svratka, které se nachází necelých 20 km severovýchodně od Žďáru nad Sázavou. Nejstarší dochovaná zmínka pochází z roku 1350. Řeka jej pak rozděluje na historickou moravskou a českou část města. Ke kouzelným meandrům této nádherné řeky a za některými skalními útvary i místy se však vydáme až příště. Náš dnešní cíl je jiný.

Necelé dva kilometry vzdušnou čarou od města, v katastru obce Svratouch, stojí původní lovecký zámek Karlštejn (780 m n. m.), který nechal v letech 1770-1775 postavit jako krajinnou kompozici pozdního baroka hrabě Filip Kinský. Celý areál je přísně souměrný, tvoří jej několik budov a náležely k němu dvě obory. Sakrální stavba, kaple sv. Jiljí, pak stojí na prastarém původním posvátném přírodním místě. V roce 1823 byl odkoupen bavorským knížecím rodem Thurn-Taxis, po roce 1945 byl zkonfiskován státem. Po sametové revoluci byl odkoupen do soukromého vlastnictví a od roku 2014 renovován, aby byl v červenci 2020 po sedmi letech náročných prací znovu otevřen veřejnosti. Zámecká areál byl často využíván i filmaři a dá se tam i přespat. My se však dnes porozhlédneme po okolí, po třech nádherných studánkách, s místní skvostnou a léčivou vodou. Jedna v sobě nese více duchovnosti, druhá zas více přírodních sil a ta třetí... ta je převážně určena lesní zvěři. Každá je jiná, skvostnější, chutnější, nejlepší a při tom je něco stále spojuje. Která je která, to už je jen na vás, až v tento kraj zabloudíte a vod zdejších popijete. A platí stále, pokleknout a do dlaní. A pak to možná uvidíte. Jak je nám neustále nabízen dar za darem.

Zámecká studánka se nachází u modré turistické značky, vedoucí přímo od hlavního vchodu do zámku severovýchodním směrem, nějakých 600 m od něj. Ač je asi nejznámější z těch tří, těch pár metrů k ní nikdo z turistů nesešel. Krásné místo, hodinu posedět s vodou bylo pomalu málo. A není divu, nejvyšší harmonie, aura a transformace jsou esa, která vám může do hry jménem život zdejší místo a tekutina z Matky Země nabídnout. Ostatně podívejte se na automatickou kresbu z místa, která může vše více přiblížit. Hraběnčinu studánku pak najdeme v lese nedaleko červeně značené turistické cesty, taky asi tak 600 m od zámku, tentokráte jihovýchodním směrem. I ona je překrásná, hluboce studivá s vlastním posláním a energiemi a s vědomím spojitostí a souvislostí světů. Tady vás to rozezpívá i zastaví a třeba i na celý den... třeba. Voda přináší ochranu, místo probouzí vděčnost a transformace je jak ten joker v kartách, náhražka i spojnice. A vede k zamyšlení, zda opravdu v životě spojujeme, nebo uspokojeně žijeme v náhražkách a omylech.  Ostatně podívejte se na automatickou kresbu z místa, která může vše více přiblížit. Dále po dalších asi 600 m stejným směrem můžeme naleznout tu třetí, nesoucí název Knížecí studánka. Je z nich nejníže položena a měla v době naší návštěvy i nejnižší průtok, ale to nic nezměnilo na jejím významu a další výzvě, spoustě otázek i některým možným odpovědím. Brzy se sem ještě vrátíme. A joker to zas vše spojuje. „Člověk zvířetem, zvíře člověkem".

Klidný konec léta.

Petr a Vlaďka.

Zámek Karlštejn
Pokoj k pronájmu
Zámecká studánka
U Karlštejna
Hluboká voda
Prosba pramene
Hraběnčina studánka
 Dlouhá cesta
Žďárské vrchy
V tichu se dá ledacos slyšet
Taky to slyším
Napojení a kresba
Knížecí studánka
Tady koštuji první
Loučení do příště
Zámecká studánka
Hraběnčina studánka
Mapka
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart