Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Hlubočská studánka a Kapalice

PP Údolí Krounky a Novohradky

Přírodní park Údolí Krounky a Novohradky je další překrásný kousek naší země nedaleko od Pardubic. Mokřady a podmáčené louky s množstvím drobných potůčků a vodních ploch, s prosluněnými stráněmi a s bukohabrovými porosty. Hluboké údolí vymodelované přírodními živly v opukách. Plocha území s množstvím chráněných a ohrožených rostlin a živočichů dosahuje přes 5 km2 a rozprostírá se v nadmořské výšce 320 - 450 m. n. m.

K našemu dnešnímu prvnímu cíli, Hlubočské studánce, se můžeme vydat od obce Bílý Kůň po červené turistické cestě, z které pak musíme po nějaké době odbočit směrem jižním, do údolí Hlubočského potoka. Studánku nalezneme pod kaplí Panny Marie Lurdské. Ta byla vystavěna v roce 1933 na paměť živelné katastrofy, která se zde odehrála 5. května 1931, kdy po vydatných srážkách voda ze strání stekla do údolí, vyplavila téměř všechny domy a zdejším rolníkům odnesla z políček všechnu úrodnou půdu. Pomoc místním lidem byla tenkrát řešena v parlamentu a dodnes se zde na památku této události koná májová pobožnost. Pramen je silný a vydatný, voda sama je hluboká, i v parném létě ledová, a nese v sobě pra-bazální program Matky Země. „Buďte tolerantní k jinakostem, nebojujte s tím, co je, propojujte principy, to je cesta k dalšímu duchovnímu rozvoji, lidstva i Planety".  Před kapličkou voda již přijímá lidskou duchovnost, za kapličkou je pak k vidění „opukový filtr" i možno stále vnímat původní její poslání. Místo to je kouzelné, ale voda nám zde stále ukazuje, kdo je tu skutečně pán a kdo jen na návštěvě. A podle toho bychom se měli stále i chovat. S úctou ke všemu, co je větší než my.

Vrátíme-li se zpět na červenou turistickou cestu tam, kde jsme z ní odbočili do údolí Hlubočského potoka, a budeme pokračovat dále proti proudu Novohradky, dojdeme asi po 3 km k našemu druhému dnešnímu cíli, k ještě  vydatnějšímu a silnějšímu prameni další zdejší skvostné vody. Cestou si pak můžeme povšimnout řady malých studánek a pramenů. Nebo se tam můžeme vydat z druhé strany, tam kde začínají PR Maštale - od známého bodu - bývalé staré hájenky a dnešního pensionu Polanka, stojícího u cesty mezi Novými Hrady a Zderazí. Necelých 400 m od chaty se nachází studánka s jezírkem zvaná Kapalice, kterou by se dalo spíše nazvat Valící se. Vedle ze skály valícího se zázraku byl v roce 1879 postaven Mariánský sloup s nápisem „Svatá Maria zachovej nás, dítky k Tobě volající, ve své ochraně", ve kterém je piktogram oznamující rok postavení sloupu, ale nejen to. Síla Země i její naděje v nás a živlová harmonie, ta vnější i ta vnitřní, to je odkaz zdejšího místa a vody na hranicích přírodních parků, Údolí Krounky a Novohradky a Toulovcových Maštalí. A jako každá správná hranice, i ta přírodní má svého hraničáře střežícího zdejší cesty. Až ho potkáte, ukloňte se, představte se a pozdravte. A nemusí to být jen Ti zdejší.

Sílu a naději do dalších dní.

Petr a Vlaďka
Údolí Hlubočského potoka
Hlubočská studánka
Duchovnost
A síla
P.M. Lurdská
Přirozenost
Rozvodí
Zpráva
Poselství
Studánka Kapalice
Energie místa
Mariánská sloup
Valící se
Hraničář
Aut. kresba
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart