Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Klokočí a Klokočka

přírodní park a studánka

Tato dvě místa vzdálená od sebe něco málo přes 30 km vzdušnou čarou spojuje odvození jejich názvu od dřeviny (keře nebo stromu) - klokoče zpeřeného, jehož usušená semena připomínala malá srdíčka a používala se k výrobě růženců. První písemná zmínka o obci Klokočí, ležící skoro západním směrem nedaleko od známé geologické oblasti vrchu Kozákov, pochází z r. 1312. V té době zde na stráních hojně rostl již zmiňovaný keř a dal osídlení i své jméno Klokočí. I v dnešní době se dá najít ve zdejším okolí pár přežívajících jedinců.

Klokočské skály a průchody

Naším dnešním cílem jsou však Klokočské skály se svými iniciačními průchody mezi úchvatnými obydlenými skalními pískovcovými bizardními bloky. Adept se vydává sám na cestu pod skrytým dohledem mága, druida, žrece, člena zednářské lóže či představeného a zasvěceného mnicha. Překonává sám sebe, nahlíží do vlastního nitra, dotýká se pravdy bytí, posouvá svoje síly a možnosti, otevírá se svému vědomí. To byl a je smysl iniciační, poznávací a zasvěcovací cesty a všech postupových rituálů. Nahlédnutí do tajemství pravdy o životě, která v dnešní době není přístupná jen zasvěceným, ale každému pokornému a otevřenému planoucímu srdci, snažícímu se najít skutečnou cestu a pravé poznání. Oblast Klokočských skal navazuje na skály Betlémské. Se všemi jejich zákoutími a využitelnými přírodními místy pro takový výcvik, je nemáme šanci  prozkoumat ani za týden. Dnes se tedy vydáme jen od obecní kaple po červené turistické značce přímo a rovnou do Klokočských průchodů. Budeme-li se dívat pozorně, jistě nám neunikne první strážce zdejšího skalního území, který lustruje příchozí již na parkovišti a předává zprávu o nás dál. Nezapomeňme se v „přípravně" před stoupáním zklidnit a jasně si stanovit smysl a úkol své návštěvy a teprve potom se můžeme vydat na další cestu, bez ohlížení dozadu. Krátké zastavení a malé ohlédnutí provedeme až v odpočívárně u výklenku. Ujasnění si, že vždy se děje správně. Být aspoň zde jen na chvíli pozorovatelem v malé pozorovatelně. Pak se můžeme vydat dále až na vrchol, pomalu, s vědomím si každého našeho kroku. Rozvážně, ale pevně a s citem. „Kudy jdete Vy i My jsme šli, kudy jdeme My i Vy půjdete", je odkaz nejen zdejších přírodních a astrálních bytostí. Výhled do zdejšího kraje a na nedaleký Kozákov je nám nahoře první odměnou, jen se proletět. Další cesta nabízí tři možnosti, my se dnes vydáme dále po žluté turistické značce k místu zvanému Postojna jeskyně (originál Postojna jama se nachází v dnešním Chorvatsku a na délku má desítky kilometrů). Než dojdeme od vyhlídky k rozsáhlé jeskyni s několika dómy ale s úzkým vchodem, tak nám cestou neuniknou další možná zastavení a překrásná místa se svými zvláštními energiemi a možnostmi a způsoby užití, využití a vrácení. V hlavní jeskyni se nachází kamenný oltář a průchody do dalších dómů. Jeskyně je plně a hustě obydlena a není radno zde vytvářet nějaké hlouposti. I přes hojné a často neuctivé lidské návštěvy, jsou zdejší duchové i předkové vstřícní a každému případně nadělí, co opravdu jeho jest. Jistě nezapomeňte pozdravit a požádat o vstup. Pak se možná můžete dozvědět mnohá tajemství o koloběhu, evoluci, smrti i nesmrtelnosti. A to, co jsme možná neviděli cestou sem, uvidíme cestou zpět.

Klokočka

Studánka Klokočka je jinde.  Jde o přírodní park s přilehlou oborou v údolí potoka Rokytky, ležící asi 2,5 km jihozápadně od Mnichova Hradiště. Prameni skvělé vody dal jméno mohutný keř klokoče, rostoucí dříve poblíž něj. Dnes je tam znovu vysazen. Po vyléčení neduhů zdejší vodou jistého člena z rodu Valdštejnů, nechala zde hraběnka Marie Markéta Valdštejnová z vděčnosti vystavět v letech 1724-1730 kapli, zasvěcenou sv. Stapinovi (též Sabinovi či Stafinovi). Kaple byla vysvěcena na svátek Prokopa, a tak i on se stal zdejším patronem léčivé vody a místa, jako symbol zemských darů všem lidem bez rozdílu. Místo je známé, oblíbené a hojně navštěvované. Místo, kde se propojuje lidská duchovnost s živlovými principy a lékárnou Matky Země a její Dcery Přírody.

Čarovný a kouzelný podzim.

Petr a Vlaďka.

Jeden ze strážců skal
Přípravna
Jdeme na to
Klokočské průchody I
Klokočské průchody II.
Odpočívárna
Sborovna
Další zkoušky
Areál
Postojna jeskyně
Uvnitř
Oltář
Okolí
Další průchody a jeskyně
Jedno z mnoha míst
A zase zpět
Kaple sv. Stapina a Prokopa
PP Klokočka
Klokočka pramen
Léčivá voda
Dar Země
Klokoč zpeřený
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart