Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Dolní Hedeč a prameny Hanušovické vrchoviny

Mariánský pramen, pramen Tiché Orlice a Pramen Marie Pomocné

V katastru obce Dolní Hedeč, ležící necelých 1,5 km východně od města Králíky, se nachází přirozená dominanta zdejšího kraje. Vrch, původně nazývaný Lysá hora (760 m n. m.), dnes Hora Matky Boží. Jedná se o jedno z hlavních poutních míst Královéhradeckého kraje s barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, dokončeným roku 1700, s kopií obrazu P.M. Sněžné (originál měl namalovat evangelista Lukáš) a klášterem, který byl postaven v letech 1706-1710. Z Králík sem vede přístupová cesta, která je osázena lipovou alejí a zkrášlena sedmi šestibokými kaplemi křížové cesty. Původní polychromované dřevěné sochy v nadživotní velikosti, pravděpodobně od žáka M. B. Brauna, které se v kaplích nacházely, jsou dnes umístěny ve Vraclavi u Vysokého Mýta v kostele sv. Mikuláše. Již roku 1710 sem přišlo na deset tisíc poutníků, ale jejich počet neustále narůstal. Na horu o hlavních poutích pak přicházelo i přes sto tisíc věřících. Součástí poutního areálu je i kaple Svatých schodů (viz. web Krásná u Jablonce n. N.), pramen, poutní dům a památné stromy. V době totality tady fungoval centralizační internační tábor pro řeholníky a mnichy, kteří byli vyhnáni ze svých původních působišť a kteří zde byli nuceni pracovat v nelehkých podmínkách pro „národní" zemědělství.

Pojďme se tedy ptát místní vody, jak to bylo a jak to je, ale ne té v areálu kláštera. Ta je zatížena lidskou nabubřelostí i malostí, ač sama hovoří, „nebudeme vás ovládat, ale budeme si pomáhat."

Mariánský pramen

Ptejme se moudré vody, která nesoudí a neposuzuje, která ví, že chyby, omyly a neznalost byly na obou stranách. Neovlivněné vody přinášející sílu, energii a informace čisté, bazální, přímo z hlubin Matky Země. Mariánský pramen se nachází asi 600 m pod prudkým svahem jihozápadně od kláštera. Mariánský sloup, ze kterého léčivý pramen z hory vytéká, pochází z roku 1704, ale voda tu byla mnohem a mnohem dříve, než člověk přinesl katolickou duchovnost i tomuto místu. V blízkém okolí se pak nachází ještě několik dalších přírodních vývěrů patřících pod ochranu vodního zdroje I. stupně, takže ne ke všem je možno se přiblížit. A ostatně energie ochranného štítu, sv. Vojtěcha a senzibility naše vnímání místa, okolí a jeho úžasné vody jen potvrzují. Cesta zpět vzhůru nám pak přišla mnohem rychlejší a snadnější než cesta sem, se shora dolů.

Pramen Marie Pomocné

Asi 600 m jižním směrem od Mariánského pramene hned u silnice vedoucí do obce Horní Orlice najdeme další úžasnou vodu Hanušovické vrchoviny, pramen Marie Pomocné. A není potřeba dalších slov, neboť již samotný název pramene svědčí o kvalitě a účincích zdejší vody, pod ochranou a záštitou velké duchovní bytosti. Nabídka je velká, ruka vstřícně natažena, další už je jen na nás samotných, podmínky máme slušně nastaveny. Vydáme-li se dále východním směrem přes již zmíněnou obec, dostaneme se ke křížení dvou značených turistických cest, žluté a modré. Ta druhá nás přivede do části Hanušovické vrchoviny zvané Přírodní park Jeřáb.

Pramen Tiché Orlice

Po dvou kilometrech na západním svahu vrchu Jeřábu (1003 m n. m.) pak oficiálně pramení Tichá Orlice (další pramen se nachází nějakých 400 m dále a je značen jako Tichá Orlice II.). Je jižním ramenem řeky Orlice a se svojí sestrou Divokou Orlicí se spojuje nad obcí Albrechtice n. O., aby se staly hlavními zdrojnicemi vytvořené řeky a po stovkách kilometrů vtekly společně do Labe. Místo vzniku pramene je kouzelné, zasluhující si naši plnou pozornost a ochranu. Voda, deroucí se na světlo je natěšená, bez předsudků, plná síly, naděje a elánu vyrazit na cestu sama do světa. A jako každé takové dítě potřebuje dozajista i svou nenápadnou a skrytou ochranu. A výměna stráží pro zachování bdělosti je více než nutnou potřebou. „Aby služba nebyla jen služba", říká najednou zajímavý kámen, dříve ležící opodál. A už tu stál... A pak jeřáb zazpíval a byl čas jít zas dál...

Krásný podzim, sklizní čas, v každém z nás.

Petr a Vlaďka 
Lysá hora
Hora Matky Boží Hedeč
Paměť stromů
Pramen v areálu
Svaté schody
Pohled na Králický Sněžník
Tam v dáli
Mariánský pramen
Černá madona
Bylinkový obklad
Další z vývěrů
Pramen Marie Pomocné
Léčí a pomáhá
Stačí vyzkoušet
K Tiché Orlici
Pramen I.
Právě zrozená
Cesta daleká
Strážce I.
Strážce II.
Opět ve službě
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart