Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Brtnické ledopády I. - Vlčím potokem

NP České Švýcarsko

Příroda je Dcera velké Matky Země, v její duchovní podobě pak samotné Gaii. A jako taková je od mala nadaná nekonečnou tvořivostí, invencí, uměleckými nápady a nikdy neutuchající kreativitou. Není větší malířky, sochařky, básnířky a muzikantky než samotné přírody. Její výstavní galerií nebo jevištěm je pak unikátní krajina ve všech možných představitelných i nepředstavitelných podobách, filmových a divadelních sceneriích, či kulisách. Nástroji a pomůckami pro její umělecké vyjádření jsou pak všemodelující živly. Vzduch-vítr, voda, oheň-světlo, zem-barva a vše oživující spirit-duch. Jejich různou kombinací, vyvážeností, harmonií, nebo naopak nevyvážeností a nadvládou, můžou vznikat různá díla. Ta velmi zdařilá, obyčejná, i ta „z našeho pohledu" nezdařilá, když dojde k výraznému přírodnímu projevu. Otázka ovšem pro nás je, na jakém stupni vnímání a citu pro evoluci a změnu se nacházíme. Zda jsme vůbec schopni projevenému i neprojevenému dílu už porozumět. Jeho energii i poselstvím. Minulým, dnešním i budoucím. Návrat do krajiny nám v tom může hodně pomoci. I třeba zodpovědět to nevyslovitelné a slovy neuchopitelné.

Jedna z takových unikátních přírodních galerií vznikající opravdu jen za jistých časových a přírodních podmínek se nachází v NP České Švýcarsko. K Brtnickým ledopádům se dostaneme nejkratší cestou od Vlčí hory (581m) z místa zvaného U jezevce. Cesta vede překrásným údolím podél koryta Vlčího potoka. Kde jistě nepřekvapí energie živlové harmonie. Hluboké Archetypální síly Matky Země se zde projevují prostřednictvím živlových-totemových zvířat. A tak ztišené a zklidněné návštěvníky tady může doprovázet třeba Medvěd, Vlk nebo Jezevec či Sova. Pozornému jistě neunikne ani zvláštní energie Křtícího kamene. Energie času pak hovoří o plynoucí vodě i o pomíjivosti překrásných výtvorů, ke kterým se za chvíli podíváme. A jistě i víra, že dílo se zase někdy po letech lidem znovu ukáže.

Brtnické ledopády nabízejí nevídanou ukázku spolupráce všech pěti elementů, na kterou se zde mnohdy čeká i několik let. Ukazují se v různých možných pestrých barvách, které jim dodává obsah křemičitých a železitých písků přimíchaných ve vodě. Naše dnešní cesta je dlouhá asi pět kilometrů a má čtyři hlavní zastavení. Prvním je tzv. ledopád Křepelčí stěnka, zajímavé ženské místo nesoucí si energie ženské naděje. Zkuste nespěchat a najít si zde vlastní prostor i v případě zdánlivé invaze turistů. Opakem tohoto místa je potom ledopád pojmenovaný Vlčí stěnka. Jedná se o mužské místo s energií mužské naděje. Bez ohledu na fyzické pohlaví můžeme pak na obou místech trénovat a posilovat náš vztah k obou vnitřním principům. Své vnitřní ženě i ke svému vnitřnímu muži. Hlavním trhákem galerie je ledopád Velký ledový sloup. Neskutečný ledový stalagnát připomíná nejen šamanistický Strom života, ale i dočasnost a zároveň krásu všeho bytí. Místo s energií Vortexu, voda zastavená v pohybu spojující nebe a zemi, a to vše je nejen vidět, cítit, ale i slyšet. Jenom šahat prosím radši ne. Byť by jen krátký meditační vhled v přilehlé jeskyni vám může s ledačíms pomoci a na ledacos odpovědět, a to nejen v mrznoucí zimě. Čtvrtým a posledním dnešním zastavením je ledopád nazývaný Betlém. Místo má energie v rovině nula, počátek i konec, vyrovnání. Bod vzniku i zániku, jak příznačné. Energie místa hovoří o Toleranci...a to se nezbývá než pousmát. A za vše poděkovat a vše rychle propustit. A k ledopádům se snad ještě jednou společně vrátíme.

Petr a Vlaďka

K Brtnickým ledopádům
Vlčí potok
Křtící kámen
Křepelčí stěnka
Co mi povíš
Křišťálová Trojjedinost
Vlčí stěnka
Ptej se člověče
Velký ledový sloup
Stalagnát v celé své kráse
Anděl startuje ze země
Jak dole
Tak i nahoře a naopak
Propojení
Betlém I.
Betlém II.
Mapa
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart