Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

České středohoří - Tři vrchy

Šibeník, Malý vrch, Křížové vršky

Posvátná triáda krajiny (voda, kámen strom), tři a tři základní ženské a tři a tři základní mužské archetypy (panna-milenka, matka-královna, čarodějnice-stařena; panic-bojovník, muž-král, stařec-mág). Tři světy (dolní, střední, horní), trojjedinost Boží, svatá Trojice (otec, syn a duch), třikrát zaklepat, tři otázky, tři odpovědi třikráte a dost. Trigramy (čínská sestava tří linek jin a jan), trikolora (složená ze tří symbolických pruhů barev), Trimurti (hinduistická božská triáda -Brahma, Višnu a Šiva), Triratna (šťastný symbol - tři klenoty buddhismu), Triskelion, symbol s podobou tří nohou - neustálého pohybu kroků (symbol štěstí, plodnosti a obnovy). Tritón, pán vodní síly (napůl člověk, napůl ryba). Tři dny Ježíše Krista, Triskele - trojitá spirála (keltský sluneční symbol, pohanská trojjediná Bohyně, křesťanská Svatá Trojice). Tetraktys - kabbalistický symbol kosmu (koncepce stromu života). Hebrejská trojice (koruna, otec a matka), rovnostranný trojúhelník - žena, muž, dítě - tělo, duch, duše - oheň, vzduch, voda a země - hmota, energie a informace, ženský a mužský princip - duchovní rozvoj, soucit, naděje a ideály víry. Božstvo - Lidstvo - Země. Tři síly, tři sloupy - krása, moudrost a síla. V symbolické rovině je 3 součtem 1 a 2. Jde tedy o harmonický výsledek působení jednoty na dualitu, o známku jisté ucelenosti a posloupnosti. V numerologii pak „trojka" představuje iniciativní, kreativní a energickou činnost či službu a má barvu duhy. V astrologii koresponduje se Saturnem, planetou viditelnou pouhým okem (nejvzdálenější a nejpomalejší) a jejím regentem andělem Kassielem. Tam kde začíná klesání do hmoty, tam na cestě návratu je Kassiel strážcem prahu. Dává těžké úkoly a je přísný, vyžaduje vyvinutí našeho úsilí, jeho lekce jsou náročné. Neodpouští ledabylost. Nezalekneme-li se těchto zkoušek, tak za naši snahu a píli můžeme získat mocného spojence. Nuže tedy vzhůru i dolů k našim třem dnešním cílům, třem vrchům a jejich troj-energiím.

Takové tři nápadně nenápadné, či nenápadně nápadné vrchy-kupy nalezneme v Českém středohoří, nedaleko severně od Loun, kousek od obce Mnichovský Týnec. Jmenují se Šibeník (344 m) - Malý vrch (375 m) - Křížové vršky (386 m). Sedí zde jak takové hrboly na zádech či páteři zemského i kosmického draka, čekající na spojení a propojení se zralou lidskou bytostí. Stojí tady jakoby ve stínu známějších jmen zdejšího kraje, jako je třeba Raná, Oblík, Brník, Srdov, Hradišťany a další. Opak je ale pravdou. Jejich síla a energie je velmi unikátní trojjediná. „Třikrát tři je devět, to ví i medvěd". Jak životní triatlon, nahoru, dolu a pak do středu. Krom zajímavých a hlubokých prožitků nabízí vršky i úžasný výhled do zdejší krajiny, a to v každém ročním období. Našlapujme zde tedy opatrně a ohleduplně i vůči zdejším chráněným porostům a fauně.

Krásný a radostný slunovrat i klidný konec roku.

Petr a Vlaďka

České středohoří
Tři cíle v dáli
Tak směle vpřed
Boží zahrada
Zdravíme draky
Šibeník
Rozličné energie
Tady hlídám já
Cesta jde ale dál
Otázky a odpovědi
Mapa
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart