Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.
Letohrádek Hvězda   (1.část) 

* prastarý generátor energií *

Ať je to animismus, šamanismus či druidismus... Základními prvky (nejenom těchto učení) byla víra v existenci boha Nebe a bohyně Země. Pokusíme se vám přiblížit jedno ze dvou míst, kde bývala svatyně kultu Země na území Prahy už v dobách nejstaršího osídlení v paleolitu. Tím prvním místem je dnešní kostelík ve čtvrti Jenerálka, tím druhým a důležitějším je letohrádek Hvězda. Legendy hovoří o pradávném kultovním místě, kde hořel věčný oheň a rostl posvátný dub. Do dubu prý udeřil blesk a zapálil jej ve chvíli položení základního kamene Břevnovského kláštera.

Místo s příchodem křesťanství zaniklo. O obnovení se postaral velký znalec hermetiky a esoteriky, arcivévoda a místodržící českých zemí Ferdinand Tyrolský. Jako architekt vypracoval projekt letohrádku sám s použitím posvátné geometrie a okolní les upravil na oboru. Vzhledem k jeho znalosti energie krajiny se předpokládá, že i úpravy obory navrhoval sám. Poloha průseků byla určena dle energetických linií a vedou do původních svatyní, dnes zastavěných křesťanskými. Objekt sloužil „magii" a to ne poprvé v dějinách tohoto místa. Do příchodu Habsburků byl vlastníkem celého lesa břevnovský benediktinský klášter (jistě ne náhodou, vzhledem ke znalostem a spektru zájmů tohoto řádu). Základní kámen Hvězdy byl položen dne 25. 6. nebo 28. 6. roku 1555, a jak „hovoří" verš na kameni „synem římského krále za přispění bohyně Minervy".  V dalších verších se mimo jiné zmiňuje slavné narození našeho Ježíše, které bylo předznamenáno zjevením Hvězdy, která mágy dovedla až ke kolébce.

Samotná stavba byla dokončena během jednoho roku. Její základ tvoří šestiúhelníkový půdorys Šalamounovy hvězdy. Tři úrovně Hvězdy nad zemí a jedno v podzemí chápeme i zde jako jasnou a funkční symboliku propojení čtyř živlů. Podzemí letohrádku odpovídá živlu Země. Jedná se o silný meditativní prostor (útroby země). Spodní patro je tvořeno pěti paprskovitými místnostmi, (šestá je schodiště), uprostřed dva kruhy různých průměrů. Přízemí patří k živlu Vody a i zde mimo jiné nalezneme pět paprskovitých místností, a dále i linii hvězdy - Jitřenky a Večernice. Uprostřed prostoru na podlaze je symbol „hvězdy" - ve středu je silná léčivá energie Matky Země. Za tlustým sklem se ukrývá osobní předmět Aloise Jiráska - skarabeus s hlavou Sfingy. Prvé poschodí je zasvěceno Vzduchu a i zde je „zvláštní náhodou" pět paprskovitých místností. A konečně druhé patro, kde nalezneme jedinou místnost - velký sál a živel Oheň. Místo stropu se nad hlavou zvedá pyramidovitá špice původní střechy (necitlivou úpravou z konce 18. století zde byla porušena esoterní vyváženost stavby - generace si už ale na nový vzhled zvykly). V nákladu 1. mil Kč zde byla zrekonstruována původní renesanční smaltovaná podlaha s posvátnou geometrií. Velký sál je přístupný pouze na dvanáct hodin v roce v rámci koncertů a speciálních prohlídek. Zapíšeme-li počet místností stavby od shora dolů, dojdeme k číslu 1555, což je rok založení letohrádku.

Stavba je plna alchymistických, hermetických a esoterních prvků, symbolů.... souvztažností, korespondencí a přeměn. Od hebrejské abecedy, přes velké arkány tarotu, až po legendu o Aeneovi (legendu římského národa)... který po všechen čas, ve dne i v noci viděl „hvězdu Venušinu". Jak píše Fulcanelli „ tato podvojná a přeci jediná hvězda se má totiž laborantovi objevit nad povrchem připravené směsi, jako její magická pečeť a příslib zdárného dokončení Velkého Díla". Jak píše Basil Valentin ve své knize „Dvanáct klíčů filosofie": „Bohové propůjčili člověku dvě hvězdy, aby ho vedly k veliké Moudrosti...člověče, pozoruj a následuj neustále jejich jas s vytrvalostí, neboť v něm se nalézá Moudrost".

„Naše hvězda je jediná a přece dvojí. Naučte se rozpoznávat její skutečný otisk od jejího obrazu a zpozorujete, že září s větší intenzitou za denního světla než v nočních temnotách". Těmito slovy kdysi Fulcanelli popsal charakter „filosofické hvězdy", zároveň jediné a přece dvojí. Toto vztahujeme i k našemu letohrádku. Všimněme si, jak se v něm trvale zpřítomňuje Venušina dvojdomost, ve vidění Večernice a Jitřenky. Letohrádek se stal pro zasvěcené jakýmsi hermetickým agregátem s potenciální magickou mocí. Později osudově přitahoval i dějinné zvraty, odehrávající se na zdejším „povrchu směsi", totiž v tavícím tyglíku českých zemí...... a oheň znovu začal hořet.

pb + vb

Letohrádek Hvězda
Generátor a rozvaděč
Kameny jsou umístěny účelně
Všechny brány otevřeny..
Linie Jitřenky i Večernice
Střed podlahy v přízemí
Scarabeus s hlavou Sfingy
Souvstažnosti, korespondence a přeměny
Posvátná geometrie II. patra
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart