Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.
Branná u Jeseníku

● Mariánský pramen a staré poutní místo ●

Na skalnatém útesu na západním okraji Hrubého Jeseníku nad řekou Brannou v nadmořské výšce okolo 640m byl někdy v letech 1306-1310 postaven dobře opevněný a špatně dobyvatelný hrad, coby ochrana nedalekých výnosných zlatých dolů. Goldenstein, Zlatý kámen, časem počeštěný na Kolštejn. První písemná zmínka o obci, která dostala jméno podle sousedního hradu, pochází z roku 1325. Až po druhé světové válce bylo městečko pojmenované dle říčky, tedy Branná. Hrad byl po jistý čas ve vlastnictví krále Jana Lucemburského, který ho pak dal v léno pánům z Lipé, sídlil zde Hynek z Valdštejna i Žerotínové. Koncem 16. století byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Po bitvě na Bílé Hoře ho získávají a dostavují Lichtenštejnové. Úpadek pak urychlily dva požáry. V roce 1918 získává zámek do majetku obec. Po náročné rekonstrukci slouží od roku 2016 objekt jako hotel. Zámecké prohlídky s průvodcem se konají denně. Vydejme se však z náměstí značenou naučnou cestou k Mariánskému prameni.

Na prastarém, a nejen poutním místě v Jeseníkách nad pramenem zázračné a léčivé vody, stával ještě před rokem 1734 starý dřevěný kostelík se soškou Panny Marie Utěšitelky Kolštejnské. Tu dle legendy měli přivézt do Čech ze Svaté země sami Maltézští rytíři. Zázraků a vyléčení, připisované vodě i sošce světice přibývalo, a rovněž tak poutníků z dalekého okolí i světa. Nový, mnohem větší poutní Mariánský kostel, tak zde r. 1734 světilo 40 kněží za účasti tisíců poutníků. Za Josefínských reforem v roce 1789 bylo poutní místo zrušeno a poutní kostel jako nadbytečný byl odsvěcen a zbořen. Soška Madony Utěšitelky pak byla přenesena do farního kostela sv. Michaela Archanděla (který byl původně vysvěcený v r. 1614 jako evangelický kostel Zmrtvýchvstání Krista a jehož zasvěcení bylo změněno při katolické přestavbě v r. 1734), voda však vždy byla i zůstala na svém místě. Soška držela přes 500 let ochrannou ruku nad obcí, aby byla před několika lety nahrazena nepříliš zdařilou kopií. Její originál našel místo v depozitáři olomouckého arcibiskupství. Mariánská pouť v Branné se znova pomalu vrací ke své tradici. Podle listiny papeže Klementa VI., byl původní Goldenstein samostatnou farností již před rokem 1350. Mariánský pramen je hojně navštěvován turisty i cyklisty a slouží i dnes. Samotná voda má teplotu okolo 8,7°C, je chladivá i mazlivá, studená i hladká, a má radost, že může sloužit tenkrát i dnes. A třeba jen k osvěžení a zahnání žízně nejen v parních letních dnech, a nejen potřebná davům poutníků. Místo je plné duchovnosti i starých odkazů pro ty moudré, poslouchající a zklidněné. A pak zde za vznešenými slovy můžeme slyšet tu pravou zlatou léčivou píseň. O živlové harmonii místa, o vodě, která vše propojuje a nerozlišuje, o proměnách, o kterých se nám nemusí jen zdát, ale které zde třeba můžeme uskutečnit. Nebo jen si užít trochu radosti z krásného místa, živé vody, překrásné okolní krajiny a možnosti vnitřního ticha při zastavení se. Nejen v Kolštejně. 
 
Klidný konec léta.

Petr a Vlaďka.
Branná, Goldenstein 
Mariánský pramen 
Voda léčivá 
A živá 
Vodní magie, dětem jde nejlépe
Panna Marie Utěšitelka Kolštejnská 
Život je cesta 
Loučeni 
Přijďte či přijeďte 
Stojí to za to 
Kolštejn 
Kostel sv. Michaela Archanděla 
Branná a její okolí 
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart