Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.
Pramen a vodopád řeky Oskavy

● Hanušovická vrchovina ●

Hanušovická vrchovina, Hannsdorfer Bergland, o rozloze 793 km2, se nachází v Jesenické oblasti při západním úpatí Hrubého Jeseníku. Je převážně složena z krystalických břidlic. Jejím nejvyšším bodem je vrch Jeřáb (1 003 m. n. m.) a jméno pohoří je pak odvozeno od města Hanušovice. Prochází jím hlavní evropské rozvodí mezi Černým a Severním mořem. Pramení zde řeky Tichá Orlice (viz. web) a řeka Oskava, Oskau, k jejímuž prameni se dnes vydáme.

Pramen Oskavy
Celková délka toku Oskavy je jen 50,3 km. U Olomouce je levostranným přítokem řeky Moravy. Říčka pramení v nadmořské výšce 831,1m asi 10 km severozápadně vzdušnou čarou od Rýmařova. V překrásném hlubokém lesním údolí necelých 500 m od hlavní silnice. Místo je to opravdu kouzelné, s nápisem „Potichu, nerušit, přírodní bytosti!". Čas zde v klidu a harmonii plyne úplně jinak, a tak i čtyři tady strávené hodiny v rozjímání se zdají být jen hodinou. Místo, kde se člověk s pokorou musí ptát, zda smí vstoupit, se slibem že nebude zas tak rušit. Malý, ale velmi silný, a i v parném létě chladný pramínek, zde s radostí a písní na vodních rtech přichází ze Země na svět, celý natěšený na ten život na povrchu, na tu svoji další cestu. A být u toho, koukat na to plynutí, případně se ho zúčastnit, to je velká zdejší odměna a dar od místních živlů člověku.
 
Vodopád na řece Oskavě
Asi po pěti kilometrech jižním směrem od svého zrodu se z pramínku stává již řádná říčka a nabízí nám další kouzelné místo k zastavení. Nejlépe se sem dostaneme z Rýmařova. Nějakých 5 km na západ od města se nachází osada Bedřichov s kostelem sv. Bedřicha. (Mimo jiné i výchozí místo pro návštěvu zříceniny hradu Rabštejn, pocházejícího z 2.pol. 13. století a okolních skal.) Vodopád se nachází v údolí pod hradem. I v létě zde voda sborově hučela, jinak než u pramene a skrze skaliska se drala dále vpřed. Pokud pak přijmete výzvu a zcela se ponoříte do jejích i v létě chladných vod, ledacos zvíte. Víla Oskava je milá i přísná strážkyně vodopádu a možná i celého říčního toku a není na to sama. Po řece nese název i nedaleká obec Oskava. A pokud se šamance či šamanovi zdejší vodní rituál povede, může pocítit na vlastní kůži tu sílu živlové harmonie vně i uvnitř, posílit svoji ochranu a dát zdejší strážkyni další naději v její smysl a další existenci.
 
„Je totiž převelice těžké někomu něco vyprávět, když vás vůbec neslyší. Někdy až možná frustrující".
 
Do okolí pramene řeky Oskavy se ještě jednou vrátíme. I do okolí vodopádu, kde na nás čekal zvláštní a „náhodný" bonus. Tak uvidíme příště, kam nás víla zavede.
 
Klidné dny.  Ať se daří.
 
Petr a Vlaďka
Směr Oskava 
Pramen řeky 
Přichází zde na svět 
Pokleknout a do dlaní
Tak jdu na to
Směr vodopád
Vodopád Oskavy 
A Bílá paní
Kámen a voda 
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart