Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

 Pramen Svatého Jána

Harrachov 

V Krkonoších pod Čertovou horou v údolí říčky Mumlavy se nachází město Harrachov, Harrachsdorf, dnes známé hlavně jako horské středisko. První písemná zmínka o vesnici Dörfl (665 m. n. m.) pochází ze 17. století. V 18. století pak byla ves přejmenována podle majitelů zdejšího panství. Obživou místních obyvatel byla převážně sklářská výroba, která zde v okolí existovala již od 14. století. O dnešní harrachovské sklárně se píše od roku 1712. Do roku 1946 patřila Harrachům (původně český šlechtický rod odvozující své jméno od místa „de Horach" v jižních Čechách), pak ji převzal stát, od kterého byla roku 1993 odkoupena soukromým majitelem. Když hrabě Jan Harrach přivezl v 90. letech 19. století do Čech první lyže, začaly se zde rychle rozvíjet i zimní sporty. První skokanské můstky, které Harrachov proslavily po celém světě, vznikly v r. 1920. V roce 1923 se zde konaly první mezinárodní lyžařské závody za účasti nejlepších lyžařů z Evropy i USA. Na město byl Harrachov „povýšen" roku 1965. Turistický ruch i město se začaly opět měnit po pádu komunistického režimu v roce 1989.

V katastru města se také nachází jeden z nejmohutnějších vodopádů v České republice, působivý Mumlavský vodopád. Dosahuje výšky až dvanácti metrů a  vytváří v místě dopadu vody vymleté (evorzní) hrnce a mísy nazývané Čertova oka.

Naše kroky však dnes povedou opačným směrem, od úchvatného vodopádu směrem na západ do Anenského údolí, k prameni Svatého Jána. Z podstavce, na kterém stojí světec sv. Jan Nepomucký, vytéká pramen léčivé mírně radioaktivní vody. Podle legendy tato voda napomohla hraběnce Anně z rodu Harrachů k uzdravení nemocných očí a na paměť této radostné události pak bylo celé údolí pojmenováno po vyléčené hraběnce. Místo i účinky zdejší vody byly našim předkům dobře známy. Kovová plastika světce střeží léčivý pramen od roku 1842 a je stejná jako socha Jana Nepomuckého z Karlova mostu, pocházející už z roku 1683. Poslední rekonstrukce místa i sochy proběhla v roce 2013. V místě pak přibyly malé Kneippovy lázně pro relaxaci a masáž nohou znavených poutníků. Ty však k našemu zklamání v zimě „nefungovaly", tak přikládáme jen jedno letní ilustrační foto. Ač se místo i pramen nachází přímo u cesty, málokdo se teď v zimě zastaví a napije. A co na to samotná voda? „Každému to, co jeho jest. Ochranu, zdraví a přeměnu pozornému...". S vodou jsou pak spojeni oba Janové, ale není Ján, jako Jan.

Opatrujte se. 

Petr a Vlaďka

 

Pozn.:

Jan Křtitel byl prorokem z 1. století, v pravoslavné tradici nazývaný Předchůdce. Je ctěn stejně křesťany i muslimy. Prorok, jenž byl seslán před Prorokem - Ježíšem. Narození jeho rodičům, Alžbětě a Zachariáši, zvěstoval rovněž archanděl Gabriel. Jako mladý odešel do pouště, kde se živil medem divokých včel, kořínky rostlin a plody rohovníku - svatojánského chleba. Svým příkladným asketickým životem se stal velmi oblíbeným u lidí. Ve věku 30 let se stal kazatelem, aby připravil lid na příchod Vykupitele. Mnoho lidí pak pokřtil v řece Jordán, časem i samotného Ježíše. Na přání Salomé jej pak nechal král Herodes stít. Jako světec byl v Čechách uctíván od konce 10. století a stal se patronem mnoha kostelů a klášterů. Některé jeho ostatky jsou uloženy v relikviáři svatého Maura v Bečově nad Teplou. Jedna z paží patřila k Svatovítskému pokladu. Stal se patronem křižáckého řádu johanitů - maltézských rytířů, i samotné Malty. Známým pohanským zvykem o jeho svátku je pak pálení svatojánských ohňů a sběr všelijakých léčivých a magických rostlin.

Jan, Johánek z Pomuka, svatý Jan Nepomucký (*cca 1340-50 v Pomuku, dnes Nepomuk, +1393 v Praze) byl generálním vikářem pražského arcibiskupa. Dne 20. března 1393 byl umučen kvůli mocenským sporům a sporům o klášter v Kladrubech, který vznikl mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna. Jeho tělo pak bylo svrženo do Vltavy z Karlova mostu. Nedoložená je role Jana z Hájkovy kroniky, jakož to zpovědníka a důvěrníka královny Žofie, který odmítl prozradit zpovědní tajemství i samotnému králi. Z důvodu zmatenosti pramenů, omylů či snad i umělého vytvoření postavy sv. Jana církví se dnes o existenci a původ Jána - Jana stále vedou spory. Zda došlo k rozdělení do dvou postav, nebo naopak, kdo dnes ví. Václav Hájek z Libočan v Kronice české (1541) rozlišuje dva Jany. Doktora Jana z Pomuku a Jana Nepomuckého. Napadnuta byla i věrohodnost Balbínova životopisu, jakožto přebásněného díla.  Kult svatého Jana Nepomuckého je nerozlučně spjat s českým a německým barokem. V celé rakouské monarchii patřil k těm nejvýznamnějším světcům a mučedníkům katolické církve. Je jedním z patronů naší země a Bavorska. Populární byl v celé katolické Evropě, a to se někomu moc hodilo. Dokonce česká papežská kolej v Říme byla r. 1929 pojmenována na Nepomucenum. Svatojánské sochy patří k typickým atributům české krajiny a jako patrona vod jej najdeme převážně na mostech - spojnicích břehů a lidí...  ...a to je asi ten nejsprávnější odkaz pro nás.

Tak se v tom vyznejte.

V Harrachově
Pramen Svatého Jána
Kdo jsem a nejsem
Voda léčivá
Mírně radioaktivní
Kneippovy lázně v zimě
Loučení
Tak příště
Kneippovy lázně v létě
Mapa
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart