Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.
Březová alej a morušovník bílý

Březiny
První písemné zmínky o této méně známé obci v CHKO Žďárské vrchy pochází z roku 1702. Obec Březiny (605 m. n. m.) se nachází necelé dva kilometry severovýchodním směrem od známější obce České Milovy, která může být třeba východiskem ke známým skalním útvarům jako jsou Čtyři Palice, Milovské, Rybenské či Velké Perničky. Obec Březiny má mimo jiné ve svém znaku dva stromy. Břízu a lípu, které jsou vertikálně rozděleny a svými polovinami spojeny v jeden strom, jeden kmen. O bříze bělokoré, její mystice, magii v posvátných březových hájích a jejích léčivých přírodních účincích jsme již na webu psali (viz. Popov u Jáchymova ). V obci Březiny, a světe div se, na krásném místě s výhledem do krajiny, roste a stojí úžasná březová alej. Navíc tato alej lemuje cestu, která se svažuje k místnímu hřbitovu. Jak moc symbolické, v tomto případě i idylické a harmonické. Záměr, nebo to jen tak vyšlo?
„Jsou to stejné dveře, kterými na svět přicházíme, i z něj odcházíme. A je to stejná bytost, s kterou se minimálně dvakrát v tomto životě setkáme. Anděl proměny od počátku Tvoření nikdy nepřebýval v lidském těle. Je to náš hlavní a nejmocnější průvodce, a to On nás sem přivádí i odtud odvádí".
Tak vzhůru k radostným zítřkům a přeměnám, byť loučení s tím starým není vždy lehké. Anebo vzhůru jen na krásný výlet do klidné a tiché krajiny Žďárských vrchů, která však ví své.
 
Lipník  ●
Nyní se přesuneme nějakých 140 km na severozápad, k hranicím oblasti polabské nížiny do obce Lipník (258 m. n. m.). Ta se nachází nějakých 6 km východně od Benátek nad Jizerou, na okraji bývalého zrušeného vojenského výcvikového prostoru Mladá. První písemná zmínka o obci pak pochází z roku 1338. Polabská nížina je ve srovnání s okolní krajinou svým charakterem suché a velmi teplé území, dosahující svými návršími maximální možné nadmořské výšky 250-60 m. A to je možná i důvod, že se mu tady tak daří. Zdejší unikátní morušovník bílý dosahuje obvodem kmene nějakých 430 cm a výšky přes 8 m. O této „kategorii" stromů jsme již také na webu psali, a to o aleji (viz. web moruše, Potštejn - morušovníková alej). Ten lipnický strom je moudrý, statný, starý solitér a o dalších členech svého rodu, živých i těch mrtvých, dobře ví. I o těch našich. Je všemu a všem otevřený.
„Hovoří o opravdovém bytí. O realitě, skutečnosti a iluzi. O pravé snaze propojit do živé spolupráce oba aktivní elementy ženského a mužského prvku. Na základě vyrovnanosti sil a harmonie vody a ohně, vně i uvnitř".
To prý na začátek stačí, to se to pak roste! ... Tak mu věřte... Jinak ten okolní bývalý vojenský prostor je dnes houbařským rájem... Pokud tam na houby pojedete, nezapomeňte se stavit a pozdravit krásný a ojedinělý strom v Lipníku.
Barevný a zúročený podzim. A copak, že to má ve znaku obec Lipník? Zkuste hádat, je to lípa, nebo morušovník? Smile
Petr a Vlaďka   


Březová alej
Březiny
Vítejte
Konec i začátek
Cesta domů
Vstříc radostným zítřkům
Březiny - znak 
Lipník 
Morušovník bílý
Moudrý a otevřený
Zdravím
Vítejte 
Rozhovor
Tak příště 
From internet
Znak Lipníku
Mapa I.
Mapa II.
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart