Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.
Vratěnín - Luden

● U kola - Beim Rad ●

Dnes se spolu vydáme na Jevišovickou pahorkatinu. Má celkovou rozlohou kolem dvou tisíc čtverečních kilometrů a patří k jednomu z geomorfologických územních celků Českomoravské vrchoviny.  Nejvyšším bodem celé pahorkatiny je pak vrch Zadní hora (634 m n. m.). Najdeme zde rozmanité typy krajiny, od té kulturní, kdy v okolí Znojma se vyskytují úrodné vinice a pole, až po divokou přírodu v hlubokém údolí Dyje na jihu při hranicích s Rakouskem v NP Podyjí, nebo také třeba tu v údolích řek Jihlavy či Oslavy.
Dnešní místo, které jsme již při spatření z dálky nazvali posvátným okrskem, se nachází nějakých 16 km jihozápadním směrem od Bítova. V polích poblíž obce Vratěnín v těsné blízkosti rakouské obce Luden. Několik desítek let se do těchto míst, zakázané zóny, nesmělo. I díky tomu jsou energie a síla místa markantní a zachovalá. A to i přes současnou intenzivní zemědělskou činnost v okolí. Ve výšce 480 m n. m. zde v poli leží cosi připomínající pupek Matky Země. Oficiálně pak třeba Švédské kolo, U kola, Beim Rad, Luden, ale i tvrz u Vratěnína. Traduje se pověst o jejím zbudování Turky nebo Švédy. O existenci místního hrádku nejsou však žádné písemné zprávy. Rakouský badatel Franz Xaver Kyssling se ve svém díle již na konci 19. století domníval, že se jedná o místo s větším posvátným významem pro naše předky. Posvátné kolo, ringval, kruhový ostrov předků (viz. web Rankovice).

 Venkovní průměr "kola" dosahuje kolem 65 m, ostrov-centrum má průměr okolo 35 metrů a je obklopen až 12 m širokým a přes 3 m hlubokým příkopem, který byl ještě chráněn valem. Ten byl postupem času ale rozoráván. Ještě v roce 2003 při archeologickém průzkumu byla jeho výška 110 cm. Nálezy z okolí pocházeli z doby paleolitu, neolitu i laténu. Byla nalezena tuhová keramika i ta slovanská z období časných hradišť, ale i ta mladší z 13. - 15. století. To vše svědčí nejen o příhodném místě k osídlení v okolí, ale asi i o poloze jistého místa, kam s úctou a pokorou přicházeli naši předci. Nebo možná jen ti zasvěcení, či ti, co k zasvěcení přicházeli. Při stavbě středověkého panského sídla-tvrze byla tedy využita síla místa, genia loci. Ale co nevzal čas, to zničila československá armáda a socialismus. Naštěstí však ne samotné místo. Najdeme zde i dnes stále silné a pořád laskavé energie Země.

V době naší návštěvy v létě byl ringval velmi zarostlý, jako ostrov v moři, poskytující ochranu, zázemí a klidový prostor okolní zvěři. Jeví se jako místo pro zrození, odpočinek a dobití sil pro vše živé. Umožňující i chvilkové ztracení se z tohoto světa, nebo naopak stálou a trvalou přítomnost. Středobod světa uprostřed sebe. Dávající klid a jistotu. Energie čistoty, plodnosti a transformace nám jen potvrzují, že jsme na tom správném místě. Tak možná je už na čase vystoupit z kruhu ven! Nebo naopak, čas už vstoupit do něj? Na Jevišovickou pahorkatinu se brzo ještě jednou vrátíme.
Klidný konec roku a radostný ten další.

Petr a Vlaďka
Polem u Ludenu 
Kolo v dáli 
Pupek Země 
Zarostlý ringval 
Uvnitř kruhu 
Střed ostrova 
Srpen 2023 
Rozoraný val 
Cesta po hraniční čáře
Foto z webu 
Mapa
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart