Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Poslední zastavení sv.Vojtěcha

Vrcholné dílo geniálního architekta a stavitele J.B.Santiniho, postavené v letech 1720 - 1722, z popudu opata cisterciáckého kláštera ze Žďáru nad Sázavou (pozn. cisterciáni byli velkými znalci geomantie).

Pěticípá hvězda v deseticípé hvězdě.

"Hvězda  ve  hvězdě."  Místo  posledního  zastavení  sv. Vojtěcha,  při  jeho  cestě  ( pouti )  z  Říma  přes  české  "hvozdy",  která  započala  na  jihozápadě  pod  Aší  a  jejímž  účelem  byla  snaha  o  přeprogramování energetických míst a snaha o jejich ovládnutí.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého (pozn. Jana z Pomuku) byl postaven ve znamení "pětky." Má půdorys pěticípé hvězdy, pět vchodů, pět oválných a pět trojúhelných kaplí, pět oltářů, zeměkouli na hlavním oltáři zdobí pět hvězd a pět andělů.

Kostel obklopují arkády s balustrádami ve tvaru deseticípé hvězdy. Nad tím vším vrcholová kupole s lunetami.

"To vše".......  by asi  lépe  vyniklo  z  leteckého  pohledu........

Kiss Silných léčivých zemských energií si můžete užíti před východním a západním vchodem do kostela.

Innocent Vesmírné ( světelné ) energie Vás nejvíce oblaží uprostřed sakrální stavby.

O velkém citu a porozumění  J.B.Santiniho  svědčí  i  vynikající  akustické vlastnosti  této  stavby,  která  může  sloužit  i  k  léčení  hudbou (pozn. dodnes se zde konají koncerty).

Na závěr bychom ještě rádi upozornili na poslední fotografii jedné ze zachovalých venkovních soch. Jedná se o sochu jedné z mnišských ctností a to ctnosti "víry", dalekohledem v ruce pozoruje "POLÁRKU."

 Jedna z mála našich památek zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO!

......Vám, kteří do této krajiny a na tato místa zavítáte...Vám, kteří zde provedete vzájemnou výměnu energií pro Vaše dobro a dobro tohoto místa  a  pokud bude vše v souladu s nejvyšším řádem .....Vám všem..děkujeme...

.......Putující..........

Hvězda - dcera, doprovází Slunce při jeho pouti po obloze. Jako "Jitřenka" ho uvádí na oblohu, jako "Večernice" pak ukládá k spánku.

 

Soupis fotografií:

-----------------------------------------------------------------------------------------

obr.1)      -  kostel s. Jana Nepomuckého - východní strana

obr.2)      - detail vchodových dveří - v.s.

obr.3)      - rozkreslení vnitřních energií stavby

obr.4)     - symboly všude okolo Vás

obr.5)     - štukový oltář

obr.6)     - plastika Ježíše

obr.7)     - překrásné vnitřní vitráže

obr.8)     - malby na stropech venkovních arkád

obr.9)     - socha ctnosti "víry" hledící na Polárku

obr.10)  - letecký pohled

více  foto  na  www.putujici.rajce.idnes.cz

 

 

 

 

 

 

Kostel sv.J.Nepomuckého-východní směr
Vstupní dveře do kostela - detail.v.s.
Rozkreslení vnitřních energií stavby
Symbolika všude okolo Vás
Štukový oltář
I.N.R.I.
Překrásné vnitřní vitráže
Malby na stropech venkovních arkád
Socha ctnosti víry hledící na Polárku
Letecký pohled
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart