Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

HEŘMAN - CESTA ZA SNEM  II

Postižení lidé moc nestojí o to, aby kolem nich lidé chodili po špičkách a litovali je. Chtějí normálně a plnohodnotně žít. Chtějí se smát, být veselí, šťastní a hlavně - být užiteční ostatním. I přes svůj hendikep chtějí mít smysl života. Ale pro „normální žití" potřebují kvůli svému stavu trochu víc, než my ostatní.

Heřman Volf je člověk, který nesložil ruce do klína, ani když po úrazu ochrnul a usednul na invalidní vozík. Jeho cílem není jen zábava a sportovní výkon, ale také touha dokázat podobně postiženým, že životní sny nemusí definitivně skončit s úrazem nebo nemocí. A že pomoc, kterou jim poskytují jejich kamarádi i cizí lidé, není službou, „daní", či dobrým skutkem, ale radostí a normalitou, odměněnou jen úsměvem a kamarádstvím.

Cesta za snem

A tak vznikla „Cesta za snem" - na počátku opravdu bláznivý sen o cestě do Paříže na ručním kole. Silou vlastních paží a hlavně silou vůle. Sen, který se postupně přeměnil v realitu a v loňském létě vyústil do úspěšné cesty. Héřa urazil 1355 kilometrů v sedmnácti dnech, doprovázen přáteli na kolech, doprovodným vozidlem a také filmovým štábem. Vlastní zážitek z cestování chtěli totiž autoři projektu spojit i s jakýmsi návodem a dokumentem pro ostatní postižené sportovce a samozřejmě nejen pro ně. Obdiv k sportovnímu výkonu nebyl hlavním cílem - jet na kole do Paříže přece může každý. A jestli jedete na hanbiku - jaký je v tom rozdíl? V produkci a režii Miloslava Doležala tak vznikl dokumentární film o pevné vůli, kamarádství a o uskutečněné cestě za snem. Dokument, který uvidí lidé v léčebnách rehabilitačních center, či v různých podpůrných institucích. Potěšující je samozřejmě i zájem médií - televizí, novin i několika desítek zpravodajských, sociálních a sportovních serverů. Film byl realizován za podpory Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a pod záštitou Nadace Konto bariéry a Centra Paraple.

Československou cestou můžete vyrazit i vy

Letos bude mít tenhle uskutečněný sen další pokračování. Cíl je zdánlivě skromnější - místo do Paříže „pouze" šestisetkilometrová cesta do Banské Bystrice. Ovšem tentokrát si nezničitelný Volf poveze všechno potřebné s sebou na speciálně upraveném ručním kole. „Československá cesta" je tedy opravdu bez pardonu. A také je bez pomlčky, je o překonávání bariér velkých kopců na hranicích mezi našimi zeměmi, ale i mezi lidmi a národy. Projekt je podporovaný Centrem Paraple, Kontem Bariéry, ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími institucemi a sponzory. Ovšem finanční podpora je stále ještě velmi potřeba. Pokud vás projekt oslovil, a chcete pomoci dobré a konkrétní věci, pak prosíme o váš kontakt na http://www.cestazasnem.cz/ , nebo na organizátora celého projektu http://www.mildproduction.com/  V rámci projektu „Cesta za snem" byla také prodloužena sbírka pro Nadaci Konto bariéry, jejíž výtěžek půjde na nákup sportovních potřeb pro handicapované.

Héřu samozřejmě budou část cesty doprovázet přátelé i rodina. A (třeba jen na krátko) se můžete připojit i vy - myšlenkou, sponzorováním etapy i fyzickou účastí na další cestě obyčejného člověka za snem.

Heřman Volf  Miloslav Doležal  Jiří Škaloud

Heřman Volf
Na cestě
S kamarády a přece každý sám
Jooooooó!
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart