Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Smyslové studánky (pokračování)

Působení vody

Nejdříve zkusme pátrat po důvodech „racionálních". Nejtriviálnější a nejsnáze odhalitelné je vytvoření vodní čočky v oku. Pokud si člověk důkladně nacáká do očí ve skloněné pozici nad studánkou, může voda vytvořit na bulvě dočasnou vodní čočku, přes kterou vidíte najednou ostře a jasně i bez brýlí. Pochopitelně - po prvním mrknutí efekt zmizí. Přesto mohl být v dávných dobách takový efekt pro lidi neznalé brýlí a optiky velmi překvapující a mohl vést k pocitu jistého zázračného působení. Druhou možností je tepelný šok, který při opláchnutí hlavy a očí ledovou vodou nastává. Zejména při nervových onemocněních, které mohou vést až ke slepotě, mohl takový šok vést k dočasnému či snad i trvalému prohlédnutí. Stejně tak při stařecké vetchozrakosti může promnutí očí a jejich opláchnutí ledovou vodou vést k dočasnému zlepšení. Přesto je jisté, že za množstvím uzdravených lidí a doložených zázračných účinků nemohou stát pouze tak triviální a dočasné racionální důvody působení.

Pojďme se tedy podívat na základní energetické působení a také na proces tzv. zázraku. Obecně a „nevědecky" řečeno - voda je vždy nosičem informace. Proto tolik působí na naše smysly. Všechny naše smysly jsou senzory, kterými zpracováváme informace. Vnímáme okolní svět, na základě informací o něm se pohybujeme, dorozumíváme, přizpůsobujeme fyziologické procesy i naše jednání. Smysly jsou vstupní brány a převodníky informací pro mozek. A voda, coby základní nosič informací a současně základní kámen našeho těla, nám pomáhá informace přijímat všemi smysly, včetně těch zatím nepoznaných - esoterních.  Umíme pomocí myšlenek a kódů ovlivňovat vlastnosti vody (Emoto, Tiller a další), a není důvod se domnívat, že to nepůsobí i obráceně. Požitím, omytím, nebo i jen dotykem či pobytem v energetickém poli dostatečně stabilní vody s vysokou energií ovlivňujeme informační obsah vody našeho těla. Podřizujeme se a přizpůsobujeme svou tělesnou vodu energetickému poli okolí, podobně jako se střelka kompasu přizpůsobuje geomagnetickému poli. A někdy tak můžeme za jistých okolností odstraňovat i chyby a poruchy těla i duše.

Můžeme se oprávněně ptát, zda jde o přímé působení samotné vody, či zda jakási duchovní bytost využívá vodu pramene jako nosič vlastního programu či vůle. Tedy zda jsou důležitější chemické, fyzikální i esoterické vlastnosti vody, nebo je voda pouze použita jako prostředník pro přenos energie a informace v ní obsažené. Už také víme, že „prozření" není vždy nutně spojeno pouze se zrakem. Často se v lidových pověstech zlepšení zraku zaměňuje za prozření duchovní. Prozření je v takovém případě spojeno s probuzením, pochopením, přijetím či smířením, ať už ve smyslu víry, či ve smyslu vyřešení nějakého světského problému našeho života. U jiných pověstí to může být zase naopak, reálné zlepšení zraku je vykládáno jako duchovní prozření a polepšení hříšníka, který se vydal na tzv. „cestu pravou". Anebo může jít o oboje dohromady.  Například u studánky v kladských Vambeřicích, kde prohlédl slepý Jan z Ratna. První, co slepec znovu uviděl, bylo oslepující zjevení Panny Marie, což ale jeho zraku kupodivu prospělo. Do té doby nepříliš horlivý věřící se stal ve víře pevným. To samé známe z Turzovky z reálného příběhu Matúše Lašuta. Bez ohledu na druh naší víry nám to dává obecnější poznání. Šok a působení ze zázračného setkání a hlavně osobní skálopevné přesvědčení bez pochybností o existenci takovýchto jevů vede k prozření a zmoudření ducha. Dokonce často vede i k rozvoji do té doby potlačovaných paranormálních schopností. A rozlet ducha následně vede i ke změnám tělesným, zcela dle přísloví, „ve zdravém duchu zdravé tělo" :-).  

Poutní kostel Navštívení Panny Marie u Kocléřova

Nepleťme si toto místo s klášterem u Koclířova u Svitav. Kocléřov a opomíjené poutní místo a kostel Navštívení Panny Marie najdeme v Podkrkonoší u Dvora Králové. Zdejší poutní místo se nazývá U Studánky. I touto vodou se vyléčila slepá žena ze své choroby. Stalo se tak v roce 1848, a od té doby se věhlas studánky zvětšoval. Dnes tady vodu nalezneme pouze ve studni, ale celkově je místo zajímavé, na okruhu křížové cesty najdeme několik energetických míst. Rozhodně zaujme i zajímavý altán odpočinkového zastavení, jak moderní dílo nazval jeho autor. Cituji z info-cedule:

příroda je matkou všeho živého i neživého. Ke vzniku života je potřeba i „otce", ten představuje vše nad námi."

 K tomu lze pouze dodat: mater semper certa pater incertus  

Boušín

Pojďme se teď podívat k jinému prameni, který je na rozdíl od stovek „očních" studánek spojen s jinými smysly. Boušínská studánka je známá hlavně čtenářům Babičky Boženy Němcové, kde se pověst o zázračném uzdravení zdejší vodou také uvádí. Osadu Boušín, kostel i studánku, najdeme nad Babiččiným údolím kousek od Slatiny nad Úpou. Dnešní prameniště je asi padesát metrů od místa původního vývěru. Voda vytéká v kapli Panny Marie a její přebytek je zachytáván vodojemem. Traduje se k ní zázračné uzdravení hluchoněmé dcery Justýnky, údajně už před rokem 1464, kdy dal Jan Litobořský z Chlumu postavit zdejší kostel coby projev díkuvzdání za uzdravení dcery. Po modlitbě k Panně Marii u studánky se totiž dívce zázračně vrátily sluch i řeč. Studánka se silným pramenem se stala cílem poutníků, stejně tak jako nedaleko stojící kostelík. Dnešní podoba je až z období po třicetileté válce, ale kostel má stát na základech původní stavby.  Voda je zde vynikající, zdá se hodně vápenitá, a rozhodně stojí za návštěvu. Nádhernou vodu s podobným účinkem najdeme i nedaleko pod Rýzmburkem. O něm si můžete přečíst v tomto článku (Vodováha, aneb o pěnovcových pramenech).

 Jiří Škaloud

 

 

Kocléřov
Kaple u pramene
Kostel Panny Marie
Pramen ve studni
Kalvárie
Moderní altán
Život, ten jde pořád dál...
Přízeň
Boušín
Boušín
Pramenná kaple pod kostelem
Zázračný pramen
Vytéká přímo pod oltářem
Venku též k dispozici
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart